Lördag
15 Feb 6 matcher
Söndag
16 Feb 6 matcher
Måndag
17 Feb 1 match
Tisdag
18 Feb 1 match
Fredag
21 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 4 matcher
Söndag
23 Feb 7 matcher
Måndag
24 Feb 1 match
Tisdag
25 Feb 1 match

Förhandling och framtid fokus under FSSL:s årsmöte

17 juni 2019 21:10

Söndagen den 16 juni kallade Föreningen Svenska Superligan till årsmöte i Bromma. Under dagen låg fokus på framtiden och den förhandling som rört världens bästa liga på dam- och herrsidan under den gångna säsongen.


Till årsmötet kom 19 röstberättigade föreningar. Ordförande Krister Kalte öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna med ett extra välkomnade till de nya SSL-föreningarna.

Till mötesordförande valdes riksdagsledamoten Andreas Carlson för tredje året i rad. Mötet genomfördes effektivt under Andreas ledning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Föreningen Svenska Superligans bokslut slutade med en vinst på 1 076 SEK. En verksamhetsplan och budget med en omsättning på 5 478 400 klubbades igenom.

Fokus på rättigheter

Årsmötet gav styrelsen tydliga uppdrag för kommande verksamhetsår, där viktiga utredningar också ska göras avseende Svenska Superligans framtid. Några viktiga medskick från föreningarna var att skyndsamt slutföra förhandlingen med SIBF och se över den prestationsbaserade ersättningen på lång sikt.

Styrelsens sammansättning för 2019/2020 utökas med två suppleanter mot det gångna verksamhetsåret

Krister Kalte valdes enhälligt om som ordförande på ett år.

Harald Glans, Kim Fors och Mikaela Mikaelsson valdes om som ledamöter på två år.

Charlotte Holmlund och Jerker Lundberg valdes in som suppleanter för tiden av ett år. Kvar i styrelsen på ett ytterligare ett mandatår är Johan Karlberg, Thomas Lundberg och Magnus Stenbenke.

I valberedningen valdes Mats Eriksson som sammankallande. Pernilla Bernhardsson och Anders Grahn valdes till ledamöter.

Som verksamhetsrevisorer fick Urban Karlsson och Patrik Johansson förnyat förtroende.

Årsmötet avslutades i god ton och med framåtanda. Den omvalde ordföranden Krister Kalte tackade för förtroendet och tackade Andreas Carlson för ett väl genomfört årsmöte.

Efter årsmötet avtackades Levi Bergström för sina år som sammankallande i valberedningen och Jan Fahlén för sina förtjänstfulla insatser under året vid förhandlingarna med Svenska Innebandyförbundet.

Styrelsen Föreningen Svenska Superligan 2019/2020

  • Krister Kalte, ordförande
  • Johan Karlberg, vice ordförande
  • Thomas Lundberg
  • Kim Fors
  • Mikaela Mikaelsson
  • Harald Glans
  • Magnus Stenbenke
  • Charlotte Holmlund
  • Jerker Lundberg