Fredag
24 Nov 1 match
Lördag
25 Nov 3 matcher
Söndag
26 Nov 3 matcher
Fredag
01 Dec 2 matcher
Lördag
02 Dec 3 matcher
Söndag
03 Dec 2 matcher
Idag 7 matcher
Lördag
16 Dec 7 matcher
Söndag
17 Dec 7 matcher
Tisdag
26 Dec 2 matcher

Highlights: Karlstad Innebandy-IBK Lund

SSL.se2023-03-054 min 9 sek

2023-03-05 Highlights: Karlstad Innebandy-IBK Lund