Avtal närmar sig mellan FSSL och SIBF

27 april 2019 10:00
SSL


Samtalet mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL), utifrån överenskommelsen som nåddes fredagen den 8 mars 2019, fortsätter i en positiv anda.

– Glädjande har vi en överenskommelse som innebär att vi förfogar över de kommersiella rättigheterna till SSL, säger Föreningen Svenska Superligans ordförande Krister Kalte.

Parterna är eniga om detta och arbetar hårt för att ett avtal mellan SIBF och FSSL ska vara klart inom de närmsta veckorna. Avtalet ska ange att de kommersiella rättigheterna, organisationen och den framtida strukturen för Svenska Superligan hanteras av FSSL, medan serieadministrationen ligger kvar hos SIBF.