Frågor och svar om den avslutade säsongen 2019/2020

20 mars 2020 12:30
SSL

I denna artikel samlas en mängd frågor och svar från Svenska Innebandyförbundet och Föreningen Svenska Superligan rörande den avslutade säsongen 2019/2020.


Svaren nedan är framtagna av Svenska Innebandyförbundet i samarbete med Föreningen Svenska Superligan.

Frågor om tävling och upp-/nedflyttning

Kan en serie anses avslutad om den inte är färdigspelad och vem äger i så fall det beslutet? Går det beslutet att överklaga?
Beslut att ställa in kval/playoff är ett administrativt beslut av Svenska Innebandyförbundet i egenskap av att vara den som anordnar tävlingen. Denna typ av beslut går ej att överklaga.

Beslut om att aktuell serietabell, färdigspelad eller inte, ska ses som kvalificerande och till detta kopplad upp-/nedflyttning är ett tävlingsärende som kan överklagas. Beslutsrätt och instansordning enligt Svenska Innebandyförbundets stadgar, Tävlingsbestämmelserna samt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Vad förordar Svenska Innebandyförbundet kring upp- och nedflyttning generellt?
Svenska Innebandyförbundet har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Svenska Innebandyförbundet anser ska upprätthållas även i denna situation.

Varför görs det inte skillnad på SSL Dam och SSL Herr då den ena serien inte är färdigspelad?
Svenska Innebandyförbundet har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Svenska Innebandyförbundet anser ska upprätthållas även i denna situation.

Svenska Innebandyförbundet har därför beslutat att aktuella serietabeller, färdigspelade eller inte, ska ses som kvalificerande till nästa säsong.

Varför ändrar Svenska Innebandyförbundet inte bara i seriestrukturen och utökar serierna där det behövs som handbollen valt att göra?
I Svensk Innebandy är det Tävlingskongressen som beslutar om seriestrukturen. Även i situationer som är oförutsedda ska de regelverk som Svenska Innebandyförbundet i demokratisk ordning tillsammans har beslutat om följas.

Detta är viktigt för att de beslut som fattas ska ha beretts och analyserats grundligt med avseende på konsekvenser i form av antalet matcher och ökade kostnader för exempelvis resor etc.

Nästa Tävlingskongress är planerad att hållas den 29 november 2020.

Måste vi hålla oss till Tävlingskongressens beslut?
Ja, det är viktigt att de regelverk som Svenska Innebandyförbundet i demokratisk ordning tillsammans har beslutat om följs även i oförutsedda situationer.

Hur ser Riksidrottsförbundet (RF) på de här frågorna (ej färdigspelade serier, upp-/nedflyttning osv)?
RF:s stadgar berör inte hur en enskild idrott väljer att administrera sin tävling.

Varför låter Svenska Innebandyförbundet inte bara lagen vara kvar i den serie de tillhör nu även 2020/2021?
Alla förbundsserier utom en är färdigspelade med fullständiga sluttabeller. Svenska Innebandyförbundet har historiskt utgått ifrån principen att det alltid ska finnas garanterade platser uppåt i seriesystemet. Det är en princip som Svenska Innebandyförbundet anser ska upprätthållas även i denna situation.

Varför väljer inte Svenska Innebandyförbundet att spela klart inför tomma läktare, som exempelvis bandyn och fotbollens träningsmatcher och varför fattas det redan nu beslut om att slutspelen och kvalen ställs in istället för att avvakta?
Först och främst ska man skilja på tvingande tävlingsmatcher och frivilliga träningsmatcher. Bandyn har två matcher kvar att spela och deras beslut att försöka genomföra dem får de ansvara för.

För Svenska Innebandyförbundet finns det många faktorer att ta hänsyn till:

· Det är omöjligt att förutse utvecklingen kring virusets utbredning och lagar och direktiv kopplat till detta. Risken är stor att förutsättningarna förändras från dag till dag.

· Andra större ligor i Sverige med liknande förutsättningar som innebandy har fattat motsvarande beslut.
· Risken är att lag, på grund av smitta, senare måste dra sig ur med sportsliga konsekvenser som är omöjliga att överblicka idag.

· Risken är att enskilda kommuner fattar beslut om att stänga arenor, vilket redan har skett på flera håll i Sverige.

· Det finns risk för ekonomiska konsekvenser för föreningarna i form av kostnader för resor till bortamatcher, utan några publikintäkter för hemmamatcherna.

· Det finns risk med reguljära resor, både avseende smitta och inställda avgångar.

Varför spelar man inte klart serier eller slutspel senare?
Situationen med virusets utbredning är omöjlig att förutse. Det går inte idag att med någon säkerhet sätta ett datum för när seriespelet skulle kunna återupptas.

Att spela efter övergångsdatumet 1 maj (Tävlingsbestämmelserna 2 kap. §8, 12, 13) skulle få sportsliga konsekvenser som inte går att överblicka och följdverkningar genom hela seriesystemet.

Andra större ligor i Sverige med liknande förutsättningar som innebandy har fattat motsvarande beslut.

Hur kan två damlag flyttas upp till SSL när vi har fyra allsvenskor under?
Svenska Innebandyförbundets Tävlingsutskott (TU) har beslutat att serietabellerna för Allsvenskan dam ska vara kvalificerande och att seriesegrarna ska flyttas upp till SSL Dam.

Av de fyra seriesegrarna kan inte RIG Umeå IBF avancera till SSL Dam i enlighet med Tävlingsbestämmelserna 3 kap. §10 och Rönnby Västerås IBK Ungdom har tidigare tackat nej till kvalspel. Återstår gör IBF Falun och IBK Lund Elit som båda spelar i SSL Dam säsongen 2020/2021.

Har Svenska Innebandyförbundet haft någon dialog med andra specialidrottsförbund kring dessa frågor?
Det har funnits dialog mellan de stora lagbollidrotterna, men varje idrott har specifika förutsättningar och hanterar dessa frågor individuellt. Det kan också ses i de olika vägval som de olika idrotterna har valt i denna situation.

Hur gör andra idrotter i liknande situation?
Varje idrott har sina unika förutsättningar och beslutade bestämmelser att följa.

Ishockeyförbundet har beslutat att låta samma lag vara kvar i sin serie nästa säsong. Varför gör inte innebandyn på samma sätt?
Ishockeyns serier på förbundsnivå saknar direktnedflyttning, vilket innebär att det inte finns garanterade platser uppåt i seriesystemet. Svenska Ishockeyförbundet har vidare skrivelser i sina tävlingsbestämmelser som enligt Svenska Ishockeyförbundets tolkning omöjliggör upp-/nedflyttning utan att kvalspel genomförs. Svenska Innebandyförbundet har direktnedflyttningsplatser och det finns alltid garanti att lag flyttas upp.

Hur har man gjort historiskt när motsvarande situation har uppkommit?
Denna situation är unik, därav finns det ingen historik av något liknande.

Kan SM-tecken utdelas?
Ja, Svenska Innebandyförbundet har, till skillnad från till exempel ishockey, inga skrivelser i sitt regelverk som omöjliggör att svenska mästare utses utan att slutspel genomförts.

Varför följer inte innebandyn Svenska Ishockeyförbundets exempel och avstår att utse svenska mästare?
Svenska Ishockeyförbundet har skrivelser i sina tävlingsbestämmelser som enligt Svenska Ishockeyförbundets tolkning omöjliggör att dela ut svenskt mästerskap utan att spela slutspel.

Svenska Innebandyförbundet har, i samråd med FSSL, beslutat att ettan i serietabellerna i SSL är värdiga att utses till svenska mästare.

Jag har köpt biljetter till SM-finalen – vart vänder jag mig för att få tillbaka pengarna?
Biljetter köpta via AXS och AXS callcenter återköps automatiskt till det kort som användes vid köpet. Biljetter köpta i biljettkassan eller via [email protected] återköps på plats. Datum för detta kommuniceras senare.

Vid biljettfrågor kontakta biljettåterförsäljaren AXS på LIVE Chat, E-post eller på telefon 0771-31 00 00.

Frågor om ekonomi och SSL

När det gäller resekostnader för av Svenska Innebandyförbundet inställda matcher, ersätts dessa?
Inför den aktuella helgen 14-15 mars var Svenska Innebandyförbundets beslut att endast ställa in matcher där båda lagen var överens om att inte spela. Övriga matcher skulle genomföras enligt spelprogrammet.

Efter en begäran från SSL-föreningarna genom FSSL beslutade Svenska Innebandyförbundet, tillsammans med FSSL, att ställa in resterande matcher i SSL från och med den 15 mars. Det får anses vara föreningarnas egen vilja att inte spela och därför ersätter SIBF eller FSSL inte eventuell resekostnad för dessa matcher.

Kommer delar av serieavgiften att återbetalas när seriematcher och slutspelet uteblir?
Det är för tidigt att säga. Svenska Innebandyförbundet kommer att tillsammans med FSSL analysera situationen som en helhet innan det är möjligt att svara på frågor om de ekonomiska effekterna.

Hur kommer den centrala potten för TV-sändningar i slutspelet att fördelas?
Det är för tidigt att säga vad konsekvenserna av det inställda slutspelet blir. Svenska Innebandyförbundet kommer att tillsammans med FSSL analysera situationen som en helhet innan det är möjligt att svara på frågor om de ekonomiska effekterna.

Kommer elitlicensen att skjutas upp? Hur kommer elitlicenskraven att hanteras med anledning av att lag inte kan slutföra säsongen?
Elitlicensreglementet är fastlagt med de krav som är beslutade sedan tidigare. En förening som inte uppfyller kraven kan ändå beviljas elitlicens ifall särskilda skäl föreligger. Det är för tidigt att säga hur varje förenings enskilda ärende ska hanteras i förhållande till den uppkomna situationen.

Kommer betalningen för serieanmälningsavgifter 2020/2021 att skjutas upp?
Svenska Innebandyförbundet förstår att den uppkomna situationen kommer att påverka det ekonomiska resultatet och förmodligen även likviditeten. SIBF kommer att ihop med FSSL analysera situationen som en helhet innan det är möjligt att svara på frågor om de ekonomiska effekterna och upplägg/tidplan för den kommande säsongens seriespel.

Hur hanteras den prestationsbaserade ersättningen till SSL-lagen?
FSSL kommer att se över fördelningen av de prestationsbaserade ersättningarna utifrån rådande situation. FSSL kommer även att inventera kostnader och förlorade intäkter som har uppkommit som en konsekvens av situationen. Detta redovisas därefter till SIBF, som in sin tur gör motsvarande till RF.

Hur kommer övergångar att hanteras i en tid där spelare varslas och sägs upp?
Övergångar hanteras i enlighet med Tävlingsbestämmelserna och Föreningen Svenska Superligans (FSSL) särskilda övergångsordning (tariffer). Vidare kommer FSSL att diskutera med SSL-föreningarna hur rådande situation kan påverka spelarmarknaden.

Vilka andra förslag fanns för Förbundsstyrelsen att ta ställning till?
Förbundsstyrelsen analyserade Tävlingsutskottets upplägg utifrån aktuella perspektiv kopplade till gällande regelverk och tidigare beslut.