Nya krafter i Föreningen Svenska Superligan

13 juli 2022 10:30
SSL

Söndag 19 juni genomfördes årsmöte för Föreningen Svenska Superligan på Scandic Continental i Stockholm. Ett årsmöte som innebar stora förändringar i styrelsen.


Verksamhetsåret summerades med den stora glädjen att publiken äntligen var tillbaka i arenorna efter coronapandemin. SSL ökade sin internationalisering, växte i de digitala kanalerna och fick äntligen uppleva SM-finalerna på plats i Avicii Arena igen.

Årsmötet genomfördes i god ton och harmoni. Fem ledamöter valdes in i styrelsen varav fyra var nyval. En styrelse vars uppdrag är att, inom ramen för en arbetsgrupp som består av styrelsen plus nyckelpersoner från SSL-klubbarna, arbeta fram en långsiktig strategi/affärsplan/handlingsplan som ska presenteras i samband med ett extra årsmöte som hålls 18 september i Stockholm.

Den nya styrelsen har konstituerats och består av nedan fem ledamöter:

· Anders Murman (nyval)
· Alexander Wallsten (nyval)
· Carl Wåreus (nyval)
· Håkan Bulin (nyval)
· Thomas Lundberg (omval)

Avgående styrelse avtackades under årsmötet för sina insatser och sitt stora engagemang. VD:n Jörgen Lindgren som avslutat sina uppdrag avtackades också med varma applåder för sina två år vid posten.

Avgående personer styrelsen 2021/2022:

· Krister Kalte, ordförande
· Johan Karlberg
· Charlotte Holmlund
· Kim Fors
· Harald Glans
· Mikaela Mikaelsson
· Jerker Lundberg

Den nya styrelsen vill rikta ett stort tack till alla avgående styrelseledamöter - dels för nedlagt arbete för elitinnebandyns bästa och dels för erbjudandet om att stå ny styrelse till förfogande i praktiska frågor och under övergångsperioden.