Lördag
15 Feb 6 matcher
Söndag
16 Feb 6 matcher
Måndag
17 Feb 1 match
Tisdag
18 Feb 1 match
Fredag
21 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 4 matcher
Söndag
23 Feb 7 matcher
Måndag
24 Feb 1 match
Tisdag
25 Feb 1 match

Nytt avtalsmöte mellan SIBF och FSSL

8 oktober 2019 11:00
SSL:s framtid

Samtalen mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL) fortskrider i positiv anda.


På eftermiddagen 7 oktober genomfördes ett nytt positivt och givande möte mellan de utsedda representanterna för SIBF och FSSL, Mats Romell och Helén Wiklund Wårell samt Charlotte Holmlund och Jan Fahlén.

FSSL hade inför mötet med sig ett utkast till reviderad affärsplan för SSL AB. Utkastet diskuterades och vissa förtydliganden och kompletteringar ska göras till nästkommande möte.

Vidare diskuterades aktuella punkter i det kommande avtalet, där SIBF upplåter de kommersiella rättigheterna till FSSL, allt i enlighet med den överenskommelse som skrevs i juni 2019. Avtalet ska vara klart senast 19 december.

Nästa möte är inbokat till 4 november.