Söndag
03 Nov 7 matcher
Måndag
04 Nov 1 match
Fredag
08 Nov 2 matcher
Lördag
09 Nov 2 matcher
Söndag
10 Nov 2 matcher
Måndag
11 Nov 1 match
Idag 7 matcher
Söndag
17 Nov 6 matcher
Måndag
18 Nov 1 match
Tisdag
19 Nov 1 match
Onsdag
20 Nov 4 matcher
Torsdag
21 Nov 2 matcher

Ytterligare ett steg framåt i avtalsdialogen mellan SIBF och FSSL

5 november 2019 11:00
SSL:s framtid

På möte nummer tre, som ägde rum på Arlanda måndagen den 4 november, gick representanterna igenom ett första utkast till ett samarbetsavtal mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL). I avtalet upplåter SIBF de kommersiella rättigheterna för SSL till FSSL, allt i enlighet med den överenskommelse som skrevs i juni 2019.


Båda parter är överens om att utkastet är en mycket bra grund att utgå ifrån. Respektive part tar nu med sig några frågor som lyftes på mötet och en förankringsprocess sker med respektive ordförande inför nästa möte som är satt till 20 november.

Avtalet ska vara klart 2019-12-19 och gälla från 2020-07-01. I utkastet föreslås en avtalstid på fem år, med möjlighet till förlängning med tre år åt gången.