Elitkonferensen 2019: Vägen framåt stakas ut

2 februari 2019 18:45
SSL:s framtid

Potentialen i svensk innebandy är mycket stor och klubbarna vill ta vara på detta tillsammans, men för det krävs rådighet kring ligans rättigheter. Det är förutsättningarna inför Elitkonferensen 2019, där många olika frågor kring avtal, licenser, juridik, intäkter och mycket mer därtill lyfts för diskussion.


Under lördagen inleddes Föreningen Svenska Superligan (FSSL) sin årliga Elitkonferens, där klubbarna i SSL på sedvanligt sätt samlas för att diskutera dåtid, nutid och framtid.

I fokus denna gång ligger arbetet inför nästkommande säsong, där det fortfarande finns många frågetecken rörande relationen med Svenska innebandyförbundet (SIBF). I december avslutades dialogen från SIBF redan innan de konkreta handlingarna kring ett presenterat licensavtalsupplägg hade påbörjats. Knäckfrågan handlar om att FSSL vill ha rådighet över rättigheterna för Svenska Superligan, för att kunna driva utvecklingen framåt.

– Det förbundet gjorde var att i december inte ge oss något annat alternativ än att gå vidare på egen hand. Det är inte det vi vill, men dörren stängdes framför näsan på oss och då får vi söka efter andra vägar framåt. Vårt förslag bygger på goda exempel och beprövade modeller. Det gick till och med längre i och med att vi erbjöd förbundet del av intäkterna, förklarar FSSL:s ordförande Krister Kalte.

På plats fanns också tre olika externa partners i form av Digital Sports Partner, Sports Editing Sweden och Spring Media, som alla har tecknat avsiktsförklaringar med FSSL rörande olika typer av engagemang kring framtidens liga. Mediarättigheter, spridning av sporten och varumärket, förhöjande av arenaupplevelsen för publiken, digitaliseringen och mer därtill presenterades och diskuterades.

– Det som presenterades för klubbarna är inspirerande och visar på att dessa bevisat starka aktörer har en stark tro på svensk elitinnebandy och vill vara med om att utveckla ligan framöver, både kommersiellt och innehållsmässigt. Men för att lyckas i denna process är det ett krav att vi har rådighet över ligans rättigheter. Det kan ske antingen via ett licensavtal eller via en egen liga, konstaterar Krister Kalte.

Under ledning av FSSL:s utsedde förhandlingsrepresentant Anders Murman genomfördes också diskussioner kring bland annat licensvillkor och vad som juridiskt gäller i relationen till Riksidrottsförbundet och de regelverk som de ansvarar för.

– Vi har i dag försökt att ge svar på de frågor som har funnits hos klubbarna och även påbörja en ännu mer konkret dialog kring vilken väg vi ska ta framåt. I morgon fortsätter vi med att ytterligare förtydliga den processen inför det fortsatta arbetet inför nästa säsong, berättar Anders Murman.

Utgångspunkten för helgen är att det finns alla förutsättningar för att på allvar skapa världens bästa liga även framöver. Innebandy är en jämställd idrott och världens bästa liga kommer också att vara det. Potentialen är mycket stor och klubbarna vill ta vara på detta tillsammans.

Det är exakt det som Elitkonferensen 2019 handlar om.