Elitkonferensen 2019: En historisk dag
Publicerad: 2019-02-03
SSL:s framtid
Under Elitkonferensens avslutande dag togs flera historiska beslut för elitinnebandyns framtid. Bland annat bildades en helt ny förening med syfte att driva den nya ligan Premier Floorball League.

Elitkonferensen 2019 fortsatte under söndagen med fortsatta interna diskussioner inför framtiden för världens bästa liga. Lördagen inleddes med en föredragning av SHL:s tidigare vd Jörgen Lindgren, som utifrån sina erfarenheter gav en inblick i förhållanden mellan förbund och liga, samt kring hur en professionell liga bör bedrivas.

Söndagen fortsatte därefter i den andan. Aktuella frågor kring områden som förhållningsregler, serieanmälan och en konkret färdplan för nästa säsong fortsatte att stötas och blötas.

– Det är fullt naturligt att det finns mängder av frågor och osäkerheter i ett sådant läge vi befinner oss i. Budskapet från föreningarna är ändå väldigt tydligt när det gäller vägen framåt. Vi måste driva igenom en egen liga inför nästa säsong. Det gäller oavsett om det sker i samarbete med Svenska innebandyförbundet eller om det sker som en fristående liga, konstaterar Föreningen Svenska Superligans utsedda förhandlare Anders Murman.

{!A}

Öppet för förhandlingar

Den senaste tidens diskussioner kring serieanmälan inför Svenska Superligan 2019/2020 togs beslut om bland annat följande inriktningar från föreningarna i FSSL.

» Att ställa sig positiva till att delta i en liga med rådighet över sina kommersiella rättigheter.

» Att utifrån detta bilda en ny intresseförening som ska driva frågan.

» Att låta Föreningen SSL företräda de enskilda föreningarna i fortsatta kontakter och eventuella förhandlingar med SIBF, med syfte att utifrån ett licensavtal med rådighet över ligans rättigheter kunna driva ligan.

» Att bland annat via kontakter med Riksidrottsförbundet fortsätta processen inför nästa säsong.

Ny intresseförening bildad

Utifrån utgångspunkterna ovan bildades i dag kl 13:47 en ny intresseförening, med syfte att tillvarata klubbarnas intresse när det gäller en ny liga. I föreningens stadgar anges den inriktning gäller för Föreningen Premier Floorball League (Föreningen PFL), nämligen att tillvarata föreningens intressen och därmed även stärka svensk elitinnebandy, samt idrottsrörelsen däromkring.

{!B}

– Det var ett historiskt och modigt beslut som samtliga deltagande klubbar tog i dag. Bildandet är ett viktigt steg i konkretiseringen av den nya ligan, säger den nya föreningens ordförande Krister Kalte.

– Namnet Premier Floorball League signalerar att vi ska vara världens bästa liga, där världens bästa spelare och domare vill finnas med för att vinna titlar och prestera i världsklass.

Ett antal konkreta beslut kring vägen framåt togs, däribland:

» Alla lag som i dag spelar i SSL och anmäls till PFL erbjuds att spela i PFL säsongen 2019/2010.

» Föreningen PFL är öppen för en utökning till 16 lag per liga för dam/herr.

Med detta som bakgrund kommer Föreningen PFL redan under kommande vecka att inleda arbetet, under ledning av den nyvalda styrelsen. Frågor som affärsplan, bemanning, spelschema, domarfrågor och antal lag kommer i närtid att behandlas närmare för att inom kort resultera i fler viktiga beslut och avtal inför framtiden.

Föreningen Svenska Superligan